Bevilling af kugledyne

Vi har åbnet Kugledyne.dk for at hjælpe dig med at finde den helt rigtige Bevilling af kugledyne. Frem for at skulle klikke rundt på forskellige webshops kan du nu få overblikket samlet ét sted – nemt og overskueligt. God fornøjelse, og tak fordi du benytter vores side

I Danmark kan man søge om tilskud til hjælpemidler eller bevilling af hjælpemidler, hvis man selv eller ens børn har et handikap. Det gælder både el-køretøjer, kørestole, rollatorer, senge, ramper, fodtøj, proteser, slynger med videre men også kugledyner.

I nogle tilfælde vil man derfor også kunne få bevilliget kugledynen hos kommunen, dog ofte kun hvis man kan dokumentere, at der findes en effekt ved at bruge den. En kugledyne anses nemlig nu for at være så stærk en assistance i dagligdagen, at lidelsen eller handikappet i nogle tilfælde kan afhjælpes ved brugen af den.

At få kugledynen bevilliget af det offentlige vil lette omkostningerne markant, da en kugledyne let kan koste mange tusinde kroner at købe selv.

Paragraf 112 Serviceloven

Bevilling af en kugledyne hører under paragraf 112 Serviceloven, der handler om bevilling af hjælpemidler til trængende.

Denne lov går ud på, at ”kommunalbevægelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet enten 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.”

Hvor skal jeg starte, hvis jeg ønsker bevilling af kugledyne?

Hvis man ønsker at finde ud af, om man selv kan få bevilliget en kugledyne, så kan man enten tale med sin praktiserende læge eller rette henvendelse til den pågældende kommune. I så fald er det kommunens hjælpemiddelcentral, man skal have fat i.

Similar Posts